Wat doet de gemeente? 

Gemeenten zijn regisseur in de lokale warmtetransitie.  
Gemeentes in Nederland hebben, zoals afgesproken in het Klimaatakkoord, de regierol in de lokale warmtetransitie. Zij kennen de lokale situatie en zien waar mogelijkheden zijn om het vervangen van aardgas te combineren met bijvoorbeeld het vervangen van het riool of grootschalige wijk- of dorpsverbetering.