Regelt de overheid dit of ben ik zelf verantwoordelijk? 

Deze noodzakelijke transitie kan alleen slagen als alle betrokkenen – overheden, corporaties, netbeheerders, energiebedrijven, bouwers en installateurs, maatschappelijke instellingen, bewonerscollectieven en natuurlijk de huishoudens en bedrijven zelf – ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bijdragen. 

Iedereen heeft een stukje van de puzzel in handen. Samen maken we dit tot een succes!